Xin chào!

Z-Library là một trong số những thư viện trực tuyến lớn nhất thế giới. Chúng tôi hướng tới việc đưa việc tiếp cận văn học tới mọi người. Ngày nay,Z-Library chứa hơn 11,179,413 sách và 84,837,000 báo Các máy chủ Z-Library được đặt trên toàn thế giới: ở Mỹ, Nga, Đức, Phần Lan, Malaysia và Luxemburg. Dung lượng dữ liệu được lưu trữ hiện nay là hơn 220 TB! Mỗi tháng, có hàng triệu người sử dụng Z-Library với nhu cầu của mình, nghĩa là chúng tôi đang đi đúng hướng! Nhưng nếu không có hỗ trợ của bạn, chúng tôi không thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

Chỉ nhờ sự hỗ trợ của bạn trong 6 tháng qua, những cập nhật quan trọng sau đây đã được thực hiện: giao diện chỉnh sửa dành cho người dùng, tạo nhóm quản trị viên lớn để nâng cao chất lượng bộ sưu tập sách; làm các đề mục sách cho các mục, thêm vào hơn 100 ngôn ngữ và làm cho ứng dụng trên Android của chúng tôi có 27 ngôn ngữ. Ngoài ra còn có nhiều điều cải thiện nhìn thấy được: làm lại phần yêu cầu sách, thiết kế mới của thư Z-Library, làm các trang “Phần tải lên của tôi” và “Thêm sách” trở nên tốt hơn, thay đổi giao diện chức năng “Liên lạc về vấn đề”. Ngoài ra, hang loạt vấn đề không nhận thấy bằng mắt thường nhưng quan trọng về mặt kỹ thuật cũng đã được thực hiện. Sự hỗ trợ tích cực của cách bạn mang lại sức mạnh cho nhóm chúng tôi và cổ vũ chúng tôi lao động. Mỗi dollar quyên góp được đối với chúng tôi không chỉ là tiền mà còn là bằng chứng rằng dự án của chúng tôi thực sự cần thiết với bạn!

Z-Library đây là dự án phi lợi nhuân thực hiện theo kinh phí của những người sáng lập và sự hỗ trợ của bạn. Hôm nay (15 tháng 9 2022), như trong tháng 3 và tháng 9 hàng nằm, chúng tôi thực hiện tăng quỹ để thực hiện vận hành và phát triển. Chúng tôi rát biết ơn cho mỗi dollar được quyên góp.

Trân trọng,
Z-Library quản trị

Những người quyên góp gần đây

$5
Jyn
29 Sep 2022, 23:12
$5
frostn15725
29 Sep 2022, 23:12
$10
kman
29 Sep 2022, 23:12
$10
raymond
29 Sep 2022, 23:12
$5
oriz
29 Sep 2022, 23:11
$10
Radivoj
29 Sep 2022, 23:11
$5
Cken
29 Sep 2022, 23:11
$5
Simone
29 Sep 2022, 23:10
$10
AnandK
29 Sep 2022, 23:10
$5
alek
29 Sep 2022, 23:09
$5
Phvnthom
29 Sep 2022, 23:09
$10
StrangeCrabbe
29 Sep 2022, 23:09
$5
SarahWickersham
29 Sep 2022, 23:09
$5
Oldman
29 Sep 2022, 23:09
$40
Ricardo
29 Sep 2022, 23:08
$10
Wooh_Dang
29 Sep 2022, 23:08
$10
jeryz
29 Sep 2022, 23:08
$10
Ricardo
29 Sep 2022, 23:07
$5
craaab
29 Sep 2022, 23:07
$16
richardhai
29 Sep 2022, 23:06
$5
mammo22
29 Sep 2022, 23:06
$4
li
29 Sep 2022, 23:06
$20
Lyn
29 Sep 2022, 23:06
$5
sixr2009
29 Sep 2022, 23:06
$10
blueshift
29 Sep 2022, 23:06
$9
hugo
29 Sep 2022, 23:05
$10
Anonymous
29 Sep 2022, 23:05
$10
diegoprieto
29 Sep 2022, 23:05
$5
kredmond29
29 Sep 2022, 23:04
$10
James
29 Sep 2022, 23:04
$10
abi07
29 Sep 2022, 23:04
$10
Fred
29 Sep 2022, 23:03
$5
paintdrab
29 Sep 2022, 23:03
$20
Caroline
29 Sep 2022, 23:02
$10
Alex
29 Sep 2022, 23:02
$10
glomiran
29 Sep 2022, 23:02
$20
Anonymous
29 Sep 2022, 23:02
$25
rob
29 Sep 2022, 23:02
$10
suriehl
29 Sep 2022, 23:01
$10
xiiiue
29 Sep 2022, 23:01
$5
Rich
29 Sep 2022, 23:00
$10
juanjore
29 Sep 2022, 23:00
$1
woshiamiaojiang
29 Sep 2022, 22:59
$10
Simon
29 Sep 2022, 22:59
$10
Maïté
29 Sep 2022, 22:58
$1
Anonymous
29 Sep 2022, 22:58
$10
Seda
29 Sep 2022, 22:58
$5
hf
29 Sep 2022, 22:57
$5
Ken
29 Sep 2022, 22:57
$5
SM
29 Sep 2022, 22:57
$10
喵了个咪
29 Sep 2022, 22:56
$25
WxMan1
29 Sep 2022, 22:56
$5
Joseph
29 Sep 2022, 22:55
$10
Qiukun
29 Sep 2022, 22:54
$10
Jacquie
29 Sep 2022, 22:54
$10
Agi
29 Sep 2022, 22:53
$10
Michala
29 Sep 2022, 22:53
$5
Ladybrihannah
29 Sep 2022, 22:52
$50
Estee
29 Sep 2022, 22:52
$5
JimmyJI
29 Sep 2022, 22:52
$5
kozma
29 Sep 2022, 22:52
$10
Llods82
29 Sep 2022, 22:51
$5
bublik
29 Sep 2022, 22:51
$5
Viktoriia
29 Sep 2022, 22:51
$10
mykindle
29 Sep 2022, 22:51
$10
ju
29 Sep 2022, 22:50
$10
Bostonfern
29 Sep 2022, 22:49
$20
ChrisSimmons
29 Sep 2022, 22:49
$5
王1122
29 Sep 2022, 22:49
$5
montiedoardo90
29 Sep 2022, 22:49
$10
deeputimes
29 Sep 2022, 22:49
$5
Pellegrino
29 Sep 2022, 22:49
$5
2256nico
29 Sep 2022, 22:49
$5
Chell
29 Sep 2022, 22:47
$10
kiki
29 Sep 2022, 22:46
$5
emma
29 Sep 2022, 22:46
$5
Michelle
29 Sep 2022, 22:46
$30
Shirley
29 Sep 2022, 22:46
$5
nf1989
29 Sep 2022, 22:45
$5
littlered
29 Sep 2022, 22:45
$10
oceanpig
29 Sep 2022, 22:45
$5
Tanawut
29 Sep 2022, 22:44
$10
jurii
29 Sep 2022, 22:44
$10
Paul
29 Sep 2022, 22:44
$10
Luciana
29 Sep 2022, 22:44
$1
Asulley4785
29 Sep 2022, 22:44
$5
mylnova
29 Sep 2022, 22:43
$5
jmlogic
29 Sep 2022, 22:42
$10
Yokita
29 Sep 2022, 22:42
$5
Luisa
29 Sep 2022, 22:42
$10
MARIA
29 Sep 2022, 22:42
$10
Vizam
29 Sep 2022, 22:42
$10
Anonymous
29 Sep 2022, 22:41
$5
Miriam
29 Sep 2022, 22:41
$5
Josh
29 Sep 2022, 22:41
$5
steeee_03
29 Sep 2022, 22:41
$10
Daniel
29 Sep 2022, 22:41
$5
Larry
29 Sep 2022, 22:40
$15
Terence
29 Sep 2022, 22:40
$10
Zharthiir
29 Sep 2022, 22:39

Những người quyên góp nhiều nhất

$300
SAlAJAMI
16 Sep 2022, 18:10
$300
Margaret
27 Sep 2022, 11:17
$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$300
Cristian
26 Sep 2022, 12:49
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$200
xtrozet
25 Sep 2022, 10:46
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$200
Dieu
26 Sep 2022, 23:19
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$158
Kitten
17 Sep 2022, 02:48
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$135
Herbie
28 Sep 2022, 21:11
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
Anonymous
26 Sep 2022, 13:54
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$125
Rob
27 Sep 2022, 12:17
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$103
J
28 Sep 2022, 04:32
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
Didier
17 Sep 2022, 12:49
$100
AndyStan
22 Sep 2022, 21:14
$100
Iris.D
19 Sep 2022, 22:54
$100
montaigne
15 Sep 2022, 16:50
$100
Karyn
17 Sep 2022, 11:48
$100
tebo
17 Sep 2022, 20:22
$100
Beth
22 Sep 2022, 19:56
$100
herizondetails
22 Sep 2022, 22:24
$100
C
27 Sep 2022, 11:03
$100
emaV
29 Sep 2022, 17:48
$100
Tara
20 Sep 2022, 19:24
$100
Colleen
28 Sep 2022, 10:11
$100
Joel
28 Sep 2022, 14:54
$100
d0ctor
19 Sep 2022, 11:34
$100
SimpliTaught
27 Sep 2022, 10:25
$100
jfspiral
19 Sep 2022, 05:56
$100
Greg
27 Sep 2022, 21:32
$100
dhagmar
27 Sep 2022, 17:46
$100
hello2022
25 Sep 2022, 06:26
$100
Juice
27 Sep 2022, 08:07
$100
Bear
29 Sep 2022, 03:42
$100
bruno
19 Sep 2022, 10:40
$100
Fungusamongus
17 Sep 2022, 15:37
$100
pseudozenon
16 Sep 2022, 11:44
$100
Mediator53
16 Sep 2022, 14:48
$100
Antonio
24 Sep 2022, 02:43
$100
Ruedi
15 Sep 2022, 15:08
$100
Richard
19 Sep 2022, 23:18
$100
erfotografo
19 Sep 2022, 20:42
$100
mhuben
15 Sep 2022, 18:33
$100
Kavitha
20 Sep 2022, 07:11
$100
rany
17 Sep 2022, 22:48
$100
unifish
17 Sep 2022, 13:18
$100
Anonymous
23 Sep 2022, 06:07
$100
Patrick
20 Sep 2022, 12:31
$100
rich
19 Sep 2022, 14:24
$100
dadward
28 Sep 2022, 13:57
$100
Bookworm
21 Sep 2022, 07:35
$100
alfm
27 Sep 2022, 08:13
$100
Virginiek
27 Sep 2022, 12:02
$100
Elliott
25 Sep 2022, 20:20
$100
Christine
26 Sep 2022, 01:24
$100
Anonymous
26 Sep 2022, 02:25
$100
Marc-Henry
29 Sep 2022, 03:26
$100
wolfkin
29 Sep 2022, 09:05
$100
Boomer
20 Sep 2022, 00:04
$100
Pruegl
17 Sep 2022, 11:23
$100
elena
23 Sep 2022, 15:06
$100
zibuyu9
20 Sep 2022, 06:46
$100
malene
16 Sep 2022, 20:25
$100
Arronax
19 Sep 2022, 18:22
$100
SudhirSarnobat
18 Sep 2022, 06:21
$100
trades
18 Sep 2022, 09:31
$100
doobee
16 Sep 2022, 19:53
$100
JJ
21 Sep 2022, 01:29
$100
Joe
27 Sep 2022, 01:02
$100
ar
27 Sep 2022, 06:13
$100
Qing
20 Sep 2022, 20:20
$100
DeJuna
25 Sep 2022, 17:34
$100
Nick
20 Sep 2022, 23:13
$100
Anne
22 Sep 2022, 18:54
$100
zj89488
23 Sep 2022, 08:44
$100
Regards
23 Sep 2022, 15:14
$100
jerry
17 Sep 2022, 02:56
$100
H-RP
17 Sep 2022, 00:20